Algemene Ledenvergadering (ALV)


Documenten voor de Algemene LedenVergadering 2020 (ALV)

Alle leden hebben de documenten ook in hun e-mail ontvangen. De finaciële documenten ontbreken hier, maar in de e-mail zijn deze wel bijgesloten.

Naar aanleiding van besluiten i.v.m. Corona wordt er geen ALV vergadering gehouden.

Aardappelregistratieformulier 2020

Aandacht voor het volgende:

Ieder lid dient het Aardappelregistratieformulier voor het seizoen 2020 in te leveren of je dit jaar wel of géén aardappels poot (dit is een wettelijke verplichting!!) .

Het formulier Aardappelregistratie 2020 is ook bijgesloten bij de documenten voor de Algemene Ledenvergadering 2020, die alle leden hebben ontvangen, maar is ook hieronder te downloaden.

Aardappelregistratieformulier 2019

Aardappelregistratieformulier 2018

########################################

Notulen van de afgelopen jaren