Algemene Ledenvergadering (ALV)


ALV voor 2022

De ALV voor 2022 staat gepland voor dinsdag 26 april 2022, als Corona dit niet weer verstoord. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Eind maart ontvangen alle leden de documenten voor de ALV per e-mail.

Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) van dinsdag 26 oktober 2021


Alle leden ontvangen de notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van dinsdag 26 oktober 2021 per e-mail. Om te voldoen aan de Privacywetgeving kunnen we de notulen niet op de website plaatsen..

Aardappelregistratieformulier 2021

Aandacht voor het volgende:

Ieder lid dient het Aardappelregistratieformulier voor het seizoen 2021 in te leveren of je dit jaar wel of géén aardappels poot (dit is een wettelijke verplichting!!) .

Het formulier Aardappelregistratie 2021 wordt ook bijgesloten bij de documenten voor de Algemene Ledenvergadering 2021, die alle leden gaan ontvangen begin april 2021, maar is ook hieronder te downloaden.

Aardappelregistratieformulier 2020

Aardappelregistratieformulier 2019

########################################

Notulen van de afgelopen jaren