Tuincontrole                                                         

Tuincontrole

Gedurende het hele seizoen vinden er regelmatig tuincontroles plaats van alle tuinen van onze vereniging. In het bijzonder wordt er gekeken of de tuin geen (over)last geeft voor andere tuinen. Voor de controles wordt als leidraad artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement gehanteerd.


De data voor 2021 zijn:

zaterdag 27 maart 2021

zaterdag 24 april 2021

zaterdag 22 mei 2021

zaterdag 26 juni 2021

zaterdag 28 augustus 2021

maandag 27 september 2021

maandag 25 oktober 2021

zaterdag 27 november 2021

donderdag 30 december 2021


Naast deze data wordt er tussen door ook gecontroleerd hoe de verzorging van je tuin erbij staat.

Voor het verwerken van de tuincontroles is een flow gemaakt, die gevolgd kan worden om de diverse vervolgstappen te kunnen bepalen.De flow voor de tuincontrole zier er als volgt uit:

De bijbehorende beschrijving van de diverse stadia van de flow:

Natuurvriendelijk tuinieren

De vereniging heeft als doel om op een natuurvriendlijke, biologische manier te tuinieren. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen  (incl. slakkendood) en kunstmest is daarom niet toegestaan. Producten van natuurlijke oorsprong (bijvoorbeeld brandnetelgier of Ecostyle producten) mogen wel gebruikt worden.

Wetgeving voor gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen steed verder aangescherpt

Bij onze vereniging is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verboden. Ook de wetgeving voor het gebruik van bepaalde gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in Nederland wordt steeds verder aangescherpt.

Op onderstaande link kun je zien dat bepaalde gevaarlijke middelen in Nederland vanaf eind 2015 verboden zijn te verkopen en/of te gebruiken i.v.m. de gevaren die aan deze middelen kleven.

    .