Werkdagen


Rooster voor de Werkdagen seizoen 2023

Voor de nieuwe leden nog even een uitleg. Volgens het Huishoudelijk Reglement dienen alle leden zich beschikbaar te houden voor 2 werkdagen per jaar (zie ook artikel 20 uit het Huishoudelijk Reglement onderaan dit bericht). Echter op dit moment doen we maar één werkdag per lid per jaar.

Iedereen staat op het rooster ingedeeld op een zaterdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Ben je verhinderd op de ingeplande dag, dan moet je zelf een andere dag kiezen op het rooster en deze dag doorgeven aan Bas en Gerard, de coördinatoren van de werkdagen. Dit kan per e-mail naar het e-mailadres: werkdag@tochthoek.nl

Het meest actuele versie van het werkdagen-rooster is altijd terug te vinden op onze website www.tochthoek.nl

Met vriendelijke groet,

Bas en Gerard

Coördinatoren Werkdagen

Artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement  (dit gaat over de werkdagen)

1. Ieder lid is verplicht beschikbaar voor de gemeenschappelijke werkdagen (2 ochtenden van 9-12 uur op een zaterdag). Het waterteam is vrijgesteld van de werkdagen.

2. Het bestuur benoemt een coördinator voor de werkdagen.

3. De coördinator stelt aan het begin van het seizoen een rooster op.

4. Per werkdag stelt de coördinator met het bestuur het uit te voeren onderhoud vast.

5. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op zijn werkdag of om een andere redenen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt contact opgenomen met de coördinator om af te spreken wanneer deze dag wordt ingehaald of om alternatieve werkzaamheden te bespreken.

6. Indien een lid de afspraken gemaakt onder bovenstaand punt 5 niet nakomt, zal het bestuur een gesprek hebben met het lid en duidelijke afspraken maken. Deze worden schriftelijk bevestigd. Het niet nakomen van deze afspraken zal leiden tot een boete van 25 euro per niet voldane werkdag of tot een royement.