Welkom op de website van    

Home pagina

Tuinvereniging Tochthoek in Zoetermeer is opgericht in 1983 en bestaat dus ruim 38 jaar. De vereniging heeft als doel om op een natuurvriendlijke, biologische manier te tuinieren. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen (incl. slakkendood) en kunstmest is daarom niet toegestaan. Producten van natuurlijke oorsprong (bijvoorbeeld brandnetelgier of Ecostyle producten) mogen wel gebruikt worden. De vereniging is gevestigd aan beide zijden van het Tochtpad, tussen het Tochtpad, Veulenweide en Ruimtebaan, dit is het A-complex en tussen Tochtpad, Akkerdreef en Ruimtebaan, dit is het B-complex. Op het A-complex vind je de tuinen 1 t/m 19 en op het B-complex de tuinen 20 t/m 90. De tuinen zijn 100 m2 groot. Voor beginnende tuinders, die 100 m2 te groot vinden om mee te starten, zijn een aantal tuinen gesplitst in tuinen van 50 m2. Klik op de button voor een overzicht van de tuinen op het complex.

Overzicht complex

Klik op het bestand: "2021-12-19_Tochthoek plattegrond.pdf" hieronder voor een overzicht van het complex.

Houtsnippers geleverd

Er zijn weer houtsnippers geleverd, dus wie ze kan gebruiken mag ze pakken. OP=OP.

De houtsnippers liggen bij de ingang aan de Ruimtebaan ter hoogte van de schuilhut en bij de ingang aan de Akkerdreef. Dit is het B-complex, de tuinen 21 t/m 88.

Op het A-complex, de tuinen 1 t/m 19, liggen ook houtsnippers bij de ingang aan de Veulenweide.

Van de voorzitter ....

Beste Tochthoekers,


Weer een heel jaar voorbij…….

Ik weet nog goed hoe ik vorig jaar omstreeks deze tijd zat te worstelen met woorden om het jaar 2020 te beschrijven. Nu zijn we een jaar verder en zitten we helaas nog steeds opgescheept met Covid 19, variant nummer zoveel. Wederom moeten we onze weg vinden in een lockdown.

Het afgelopen jaar hadden we werkbeurten die wel en dan weer niet doorgingen, bestuursvergaderingen werden uitgesteld en afgezegd en zelfs de Algemene LedenVergadering (ALV) werd voor de tweede keer op rij schriftelijk gehouden.

Nederland maakte zich druk over het feit of we wel op tijd gevaccineerd konden worden en we vervolgens nog wel met vakantie konden. We zaten met vragen als ‘wat zijn de Covid regels in het desbetreffende vakantieland en kunnen we dan nog terug naar Nederland als de regels spontaan veranderen?’


2021 is qua weer bijzonder nat verlopen waardoor veel gewassen niet geworden zijn wat ze hadden moeten worden. Bovendien deden ook de slakken erg hun best. Daar tegenover staat dat het onkruid hard uit de grond schoot. Met andere woorden, het ‘moes’ tuinieren bleef ook in 2021 een hobby om even te ontsnappen aan de pandemie-ellende.

Het bestuur heeft enige tijd geleden de wens uit gesproken om het zandhok op te knappen. In de herfst zijn we hiermee gestart. Het vordert gestaag en op de website staan enkele foto’s van de voortgang. Tot nu toe zijn alleen de palen, de paalpunten, schroeven en het cement aangekocht, alle overige materialen zijn geschonken, 2e hands dus. De vereniging is hiermee duurzaam bezig.

Nog steeds wordt er af en toe een rat of muis aangetroffen in de vallen van B2bluepestcontrol. Deze wordt vervolgens afgevoerd en de val wordt weer geprepareerd voor de nieuwe periode.

Voor enkele wijzigingen in het huishoudelijk reglement is het toch gelukt om afgelopen oktober een Bijzondere Algemene LedenVergadering te organiseren. De opkomst van leden bij deze vergadering was bovengemiddeld met positieve reacties als gevolg. Waarvoor dank.

De Algemene LedenVergadering (ALV) is doorgaans ook het moment om een eventueel gewijzigd bestuur in levende lijve aan u voor te stellen. Helaas heeft kort na deze ledenvergadering Pemmie Molle aangegeven direct te stoppen als bestuurslid.

Zeer recent hebben we een hele productieve winterwerkdag gehouden. Uiteraard met koffie, thee en tussen de middag belegde broodjes met soep (goed geregeld en verzorgd). Ik durf wel te stellen dat de opkomst van enthousiaste vrijwilligers nog nooit zo groot was als dit jaar. Volgend jaar weer?


Tot slot wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle leden van het bestuur en van het waterteam te bedanken voor hun inzet en tijd in het afgelopen jaar.


Heel fijne feestdagen, een mooie jaarwisseling en een goede start van 2022.

Blijf gezond.Bas Piepenbroek

Voorzitter

Ongedierte (update)

Beste Tochthoekers,

Sinds enige tijd wordt de vereniging geholpen door b2blue pest control in het kader van de rattenoverlast. Elke 2 weken komt er iemand langs om alle vallen te controleren. En met enige regelmaat wordt een dode rat of muis gevonden.

Naast deze actie vanuit de vereniging zijn enkele leden (Jeroen, Hemmo, Ed, Herman en Ram) op het B-complex in overleg gegaan met de vogelbescherming. Zij hebben gekeken naar het gebied, het terrein en naar de natuurlijke vijanden van het ongedierte. Uiteindelijk hebben zij een enorme paal neergezet met bovenop een nestkast. Met de opening op het zuidoosten gericht. Nu is het wachten op een torenvalk. torenvalken eten mollen, muizen, veldmuizen en jonge ratten wanneer er te weinig muizen zijn. Wellicht is er een uil die een tijdje gebruik wil maken van dit logeeradres.

Het bestuur steunt dit initiatief en is benieuwd wie gaat winnen, de vallen van b2blue of de roofvogel.

groet,

Bas Piepenbroek, Voorzitter

      


Namens ons torenvalken……..

Wat ben ik de Tuinvereniging De Tochthoek dankbaar! Wat een fauna-vriendelijk denkende leden heb je daar. Toevallig zag ik, torenvalk, hoog boven complex A ‘biddend’ wat drukte en hoorde ik namen als Herman, Ed, Jeroen, Ram, Hemmo. Ik dook naar beneden omdat ik een muis zag doch dat bleek een kluitje modder in een openstaande gereedschapskist van ene Ram. Ik vloog weer op en bleef op afstand ‘bidden’. Zeer verrast was ik toen ik bemerkte dat die leden mij en mijn gezin welgezind waren en een tiny-house oprichten….een meer dan 6 meter hoge paal met een echt vrije woning. Ik was ook blij met die mooie groene kleur. Als torenvalken hebben wij net zoveel last van de gesloten woningmarkt als ieder weldenkend mens. Vandaar het compliment namens ons torenvalken aan die fauna-vriendelijke leden.

Wat mijn eigen valkengezin betreft, woonachtig in Noordhove, gaat een van onze 4 kinderen in januari of wat later op zoek naar een geschikt tiny-house. Nog even een partner kiezen. Ik heb hem als valkenvader gewezen op de Tuinvereniging De Tochthoek en de beschikbare groene paalwoning. Uiteraard ben ik blij dat deze woning gratis beschikbaar wordt gesteld. Ik zag geen makelaarsbordjes. Mijn zoon, zijn toekomstige vrouw en eventuele eier-resultaten zullen u niet teleurstellen. Graag zijn wij als uitbreidend gezin de vereniging behulpzaam bij het uitdunnen van ongedierte, ik bedoel dankbaar gebruik maken van de door de vereniging beschikbaar gestelde gratis maaltijden. Onze toekomstige kleinvalken zullen zich er geen buil aan vallen, er hangen gelukkig vangnetten op het terrein. Ze leren er wel mee ‘omspringen’. Nog even het volgende:

Wij, torenvalken, hebben een belangrijke taak. Ons bestand gaat erg achteruit door verdwijnen van muizen en mollen uit de weilanden door overbemesting. Gelukkig heeft de wijk Seghwaert gezorgd voor veel voedsel op 4 pootjes. Hoog van de toren blazen dat doen wij torenvalken niet. wij blijven wat zweven en ‘bidden’ dan intens om daarna duikend een lekkere muis, mol of jonge rat te grijpen. Wij torenvalken noemen dit ons ‘schietgebed’.

Kortom, ik wens onze zoon en zijn vrouw een prettig en vruchtbaar verblijf op uw terrein van de Tuinvereniging. Nog een ideetje, onze torenvalkbraakballen zijn de moeite waard om te onderzoeken.

Jeroen Petri tuin 68Een artikel over het omgaan met heermoes

xxxOpknappen zandhok

We zijn bezig met het opknappen van het zandhok. Volg de stand van zaken via de pagina "Opknappen zandhok".

Heerlijk zelf bladaarde maken……

Ook dit jaar hoop ik op een flink succes: tientallen liters lekker ruikende bladaarde van 115 volle vuilniszakken boombladeren uit Seghwaert en Noordhove. Gewoon van de straat met een grashark bijeengeveegd en wel zo snel mogelijk nadat zij gevallen zijn, voordat honden er hun ‘stempel’ op hebben gedrukt.

Ik doe dit bijeenvegen al jaren en kan het iedereen aanraden. Je hoeft geen 115 vuilniszakken bladeren te verzamelen voordat je resultaat hebt. Begin met tien zakken. Volle zakken dichtknopen. Prik met een stokje gaten in de zakken aan alle kanten en vooral ook aan de bovenkant. Zet ze weg op een schaduwrijk plekje, maar liefst wel waar regenwater naar binnen kan dringen. Als je dit rond november doet dan heb je in april heerlijk ruikende ‘bosgrond’. Van 10 zakken houdt je ongeveer 2 vuilniszakken bosgrond over. Voorwaarde is dat je geen platanenblad neemt. Die doet er jaren over om te composteren. Neem vooral fijnblad zoals je die vindt in de Akkerbuurt en zijstraatjes van de Veldenbuurt en Noordhove, Lijnbaan bijvoorbeeld.

Het is niet veel werk, tuinhandschoenen aan is een must of plastic handschoenen (in al die jaren heb ik pas eenmaal vol in een hondenpoep gegrepen…kunst is er snel bij te zijn, net gevallen blad, meteen in de zak). Droge bladeren rapen is moeilijk omdat je ze niet echt ‘te pakken krijgt’ en bij sterke wind lukt het met droog blad al helemaal niet. Vochtig blad heeft mijn voorkeur: makkelijk tot een hoop te grijpen en in zakken te doen en het vocht brengt meteen het noodzakelijke proces van schimmels en bacteriën op gang.

Behalve de zakkenvul-methode kun je ook een composthoop maken. Gezien het ongedierte op ons complex doe ik het als volgt: 4 paaltjes of stevige stokken in de grond, oppervlakte ruimt een vierkante meter. Op de grond fijn gaas om enerzijds muizen en mollen te houden, anderzijds noodzakelijke pissebedden, wormen etc. toe te laten. Langs de wanden ook fijn gaas of net om ongedierte weg te houden. Natuurlijk is dit geen waterdicht systeem en ik heb wel meegemaakt dat bij het afdekken van de grote hoop wat ik vroeger nog deed er onder het dekzeil drie jonge woelmuizen lagen.

Zelf plaats ik in het midden van de hoop vanaf het begin een gaaskoker als schoorsteen voor beluchting. De warmte verdwijnt naar boven, door onderdruk wordt zuurstof beneden in de hoop aangezogen. Ik heb vaak een paar plastic buizen op de boden liggen zodat zuurstof ook verder beneden binnen kan dringen. Jaren geleden, voordat ik gaas op de bodem had liggen, maakte een veldmuisje van zo’n buisje dankbaar gebruik…..ik vond er later een voorraad zaden. In topjaren werd mijn composthoop 65 graden Celcius tot ongeveer 10 cm van de wanden toe, zodat alle onkruidzaden die ongemerkt meekomen met het blad doodgaan. Er zijn een aantal fasen, in de eerste is een bacterie actief die de hoop tot 40 graden Celcius brengt, daarna neemt een andere bacterie de vertering over en kan 70 graden Celcius bereikt worden (‘hooibroei’), daarna daalt de temperatuur en nemen de eerste bacteriën de boel weer over en blijft de hoop op zo’n 30 a 40 graden Celcius en tot slot daalt de temperatuur tot buitentemperatuur en is de bladaarde rijp. Neem een handvol en ruik…. En altijd barst het van de wormen….

Snel na toevoeging van steeds weer nieuwe zakken blad bemerk je dat de composthoop niet hoger wordt…..hij blijft inzakken en dat is goed. De druk op het blad en de bacterievorming gaat beter. Alle lagen blad wissel ik af met groen, vooral Oost-Indische kersplanten, maar ook soms met scheutjes bloedmeel (ECO) of verse koeienmest (’t Geertje). Als ik de temperatuur meet binnenin de hoop dan blijkt die rond de Oost-Indische kersplanten het hoogst.

De hoop begint na een paar dagen al te werken, althans de miljarden bacteriën, vanaf 20 zakken bladeren. Ik dek hem niet af en laat maandenlang regen gewoon zijn gang gaan. Door de schoorsteen verdwijnt veel warmte en ik ‘sluit’ deze af met een plantenpotje als regulator. Dit is om uitdroging tegen te gaan. Een compostbedrijf waar ik op bezoek was vertelde mij dat regenwater tot ongeveer 30 cm diepte de hoop binnendringt. Je zult zien dat bij een hoop van ruim een meter hoog na een paar maanden inderdaad de zaak kurkdroog kan zijn onder die afstand. Soms gooi ik gewoon emmers water of de hoop heen en steek een stok op een aantal plaatsten in de hoop zodat het water verder kan doordringen.

Pas rond februari keer ik de hoop om, in de afkoelfase. Soms krijg ik hem nogmaals opgewarmd. Overigens, ik gooi nooit fruitschillen of andere voedsel voor ongedierte op de hoop.

Ik experimenteer. Vorig jaar heb ik de hele hoop met nog niet geheel verteerd blad op mijn moestuin gegooid. Totaal geen onkruid en het blad verteerde daar verder…. Na een jaar is alles verteerd en is de verhoogde tuin weer op zijn vorige niveau.

115 vuilniszakken liggen nu te composteren bij tuin 68, Jeroen.

ALV voor 2022

De ALV voor 2022 staat gepland voor dinsdag 26 april 2022, als Corona dit niet weer verstoord. Noteer deze datum alvast in je agenda.

Eind maart ontvangen alle leden de documenten voor de ALV per e-mail.

Rooster werkdagen 2022

Het rooster voor de werkdagen van het seizoen 2021 is afgewerkt.

Voor het seizoen 2022 gaan we weer een nieuwe planning maken, die iedereen weer per e-mail zal ontvangen.

xxxxxx

Tochthoekhoning

Peter heeft zijn resterende voorraad Tochthoekhoning meegenomen naar huis. Wie nog behoefte heeft om honing aan te schaffen kan hiervoor altijd een belletje plegen met Peter. 079-3314657

Tuincontroles in 2022

Tijdens het seizoen 2022 zullen er ook weer tuincontroles worden uitgevoerd. Op welke data de controles worden gedaan kun je terugvinden op de pagina Tuincontrole.

Interesse om een tuin te huren?

Op dit moment zijn alle tuinen verhuurd. Wanneer je je inschrijft kom je op de wachtlijst.

Wil je een tuin huren voor het telen van groenten etc., schrijf je dan in, want dan kom je op volgorde van binnenkomst aan de beurt en nemen we contact met je op zodra je aan de beurt bent.

Heb je interesse, vul dan het formulier in op de pagina "Aanvragen, wijzigen of opzeggen tuin" en lever deze in bij of stuur het op naar het genoemde adres of mail het formulier naar: tuinuitgifte@tochthoek.nl

Foto: Kristel van Beek

Kristel van Beek maakt hele mooie foto's op en van het complex van de Tochthoek. Zo ook de foto hierboven.

Op de pagina Evenementen vind je nog meer foto's van Kristel.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGedogen Paardenbloem

In het verleden werden, op ons tuincomplex, paardenbloemen als onkruid aangemerkt. Er zijn verschillende huurders, die paardenbloemen gebruiken om zijn geneeskundige werking of om er thee van te zetten. Daarom zal vanaf heden de paardenbloem gedoogd worden, mits de bloemen verwijderd worden voordat het een pluizenbol wordt.

Het liefst zouden we willen zien dat de planten mooi in lijn staan en dat er voor de rest geen onkruid tussen staat.


Het gedogen betekent, dat we het NIET willen zien zoals de foto's hiernaast.

xxxxxxxxxxxxxx


Weerspreuk van de dag

zaterdag 22 januari 2022

Geeft Sint Vincentius (22 jan) zonneschijn , dan is er hoop op koren en wijn

Zon op en onder in Zoetermeer

bron: www.sunrisesunsetmap.com

zon
op
zon
onder

zaterdag 22 januari 2022

08.36

- 17.12

zondag 23 januari 2022

08.35

- 17.13

Weet je dit al?

Wat is gronddoek en waar wordt het voor gebruikt?

Gronddoek, worteldoek en anti-worteldoek zijn allemaal benamingen voor een doek dat geweven is van zwart polyester. Het heeft als voordeel dat het wel water, maar geen licht en wortelgroei doorlaat.

Een stuk tuin, of soms de gehele tuin, wordt afgedekt met gronddoek om te zorgen dat er geen onkruidzaat op de grond komt en daar kan ontkiemen. Tevens zorgt gronddoek er voor dat (onkruid)planten, die afgedekt worden met gronddoek, geen licht meer krijgen en dus afsterven.

Gronddoek zorgt er ook voor dat de grond in het voorjaar eerder opwarmt, waardoor je eerder kunt zaaien en planten. Als je gronddoek lang laat liggen, zie je er wel onkruid op groeien, maar het onkruid komt er met de wortels niet of bijna niet doorheen. Gronddoek heeft dus veel voordelen.

Groen Erfgoed Zoetermeer

Hieronder kun je de laatste nieuwsbrief inzien van Groen Erfgoed Zoetermeer. Wil je een keer een kijkje op hun website nemen kan dat natuurlijk ook.

Interessante website over (moes)tuinieren

Een leuke en interessante website over (moes)tuinieren kun je vinden op de volgende link: www.mergenmetz.nl/

Hier is ook een artikel te vinden over zevenblad:

www.mergenmetz.nl/tuin/groentesoorten/zevenblad/

Wat doe je tegen slakken

Hennie van Hal tipte ons over een website met info over het bestrijden van slakken. Een probleem waar we allemaal wel tegen aanlopen op onze tuin.

Neem eens een kijkje op deze website. Het is zeker de moeite waard. Klik op de button hieronder.

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop, een invasieve exotische plant. Een deel van de mensen kent deze plant nog niet en laten hem in eerste instantie zijn gang gaan of planten hem zelfs aan in de tuin. De plant overheerst na een paar seizoenen en hij is zeer moeilijk weg te krijgen. Ook in natuurgebieden zie je deze plant steeds meer.

Hiernaast een link waar je informatie kunt vinden over een onderzoek naar de bestrijding van de Japanse duizendknoop.

Wijzigingen adres, e-mailadres en/of (mobiele) telefoonnummer altijd doorgeven aan het secretariaat

Wijzigingen van adres, e-mailadres en/of (mobiele) telefoonnummer graag altijd doorgeven aan het secretariaat via secretaris@tochthoek.nl

Aandachtspunten voor het openen en sluiten van het hek

Nadat enige tijd terug de toegangshekken al zijn verhoogd, zijn alle dubbele toegangshekken op het A-complex en B-complex nu voorzien van verbeterd sluitwerk.

Aanbieding haardhout ter ondersteuning van de knotploeg

De Knotgroep Meer en Woud verkoop ook dit seizoen weer uitstekend droog en gekloofd haardhout afkomstig uit de omgeving van Zoetermeer en Zoeterwoude.

Het is NIET toegestaan om je tuin of een deel ervan te verhuren

Het is niet toegestaan je tuin of een deel ervan aan anderen te verhuren. (Zie ook Statuten Artikel 6 punt 8).

Wij blijven op zoek naar "oude" stofzuigerslangen voor bij de watertonnen

We zijn op zoek naar "oude" stofzuigerslangen. Wie een nieuwe stofzuiger koopt, kan de slang van de oude stofzuiger bij ons inleveren.

Handige info voor nieuwe tuinleden, maar ook voor bestaande leden

Wanneer je als nieuwe tuinder nog geen idee hebt wanneer er iets gedaan kan worden in de tuin, zoals zaaien, planten of oogsten, is dat op zich geen probleem.

Uitsluitsel van gemeente Zoetermeer en Omgevingsloket (=overheid)

Uit navraag van het bestuur bij de gemeente Zoetemeer en Omgevingsloket (=overheid) blijkt dat iedereen, die een kweekkas wilt bouwen een vergunning bij de gemeente / Omgevingsloket dient aan te vragen.


x Laatste wijziging: 21 januari 2022 - 23.30 uurx

(Dagelijkse update van Weerspreuk van de dag en Zon op/onder in Zoetermeer - zie Home pagina)

(Opknappen zandhok (nieuwe foto's 18-12-2021) - zie Home pagina en pagina Opknappen zandhok)

(Houtsnippers - zie Home pagina)

(ALV 2022 op dinsdag 26 april 2022 - zie Home pagina)